Selamat Nai Meno' blog e'.

Selamat pegita ka-ang ilu Oko, Amai, We', Seken, Sadin, anak ngan Toyang alai layan, oban sokat nai meno' blog e' liwai ji. Ading-ading ake' ti tega tawai oban oba' nai naat kise' dau senorat e' ngan pepo pekimet ngan ne' dalem blog e' ji. Blog e' ji un kado' naen bahagian keneng poyan udip de' lapa, naat ne dau kidi ngan bada' boka un dau tira' de' sala' neng idi ngan kua' kua' pilu peteneng udip tega ka-ang ilu serepe' apan. Nyiau udip alai layan apan boka le tai petego' ca liwai laa limun kanan.

Tega Tawai.

Amaitebun

Rabu, Disember 10, 2008

Ilmu Hisab

Selamat Petego’ ....!!

Latihan mengira ji ke peketo’/pekecet ilu ! ·
Ala’ masa 30 saat tua’, - : Baya’ dau mung arahan ji, jawab mung pertanyaan ji.

Ayen naat kesimpulan akhir sebelum kena em ke pecap e.

1. Ading, pekimet koda’ liwai o’ kelo’ ketai ngkin toyang leto/laki o’ atau keluarga o’ oman ke’ luar dalem ca minggu?
(Koda’ liwai ca minggu iko’ sokat ala’ masa tai ngkin ia/ida ke’ restoran ?).

2. Darab ngan koda’ liwai jwpn 1 ngan dua (2).
3. Oja tambah ngan lima (5).
4. Lepa ja ?.darab ngan lima puluh (50).
5. Boka hari birthday o’ oman ji (2008) telah tiba:
tambahkan 1756. boka belum tiba, tambahkan 1755.
6. Ngebaya': (tolak) dengan bilangan tahun kelahiran o' (misal: 1941, 1973,...).
7. Naki iko’ dapat jawapan ca angka dengan tiga bilangan (3 digit)
8. Angka / bilangan je’ adding ja ne ?
Jawapan kepada koda' liwai oban o' tai ngkin toyang leto/laki o' atau keluarga o' oman kawang ca minggu.
Kumin teneng ..? .. un 2 angka je’ ngebaya’ ja ja ja
Umun o’ ja !!!!
Oman 2008 ji jane satu-satunya tahun dimana matematik paling penting dalam udip le ngan pemalai anak ngan sadin le kidi.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan