Selamat Nai Meno' blog e'.

Selamat pegita ka-ang ilu Oko, Amai, We', Seken, Sadin, anak ngan Toyang alai layan, oban sokat nai meno' blog e' liwai ji. Ading-ading ake' ti tega tawai oban oba' nai naat kise' dau senorat e' ngan pepo pekimet ngan ne' dalem blog e' ji. Blog e' ji un kado' naen bahagian keneng poyan udip de' lapa, naat ne dau kidi ngan bada' boka un dau tira' de' sala' neng idi ngan kua' kua' pilu peteneng udip tega ka-ang ilu serepe' apan. Nyiau udip alai layan apan boka le tai petego' ca liwai laa limun kanan.

Tega Tawai.

Amaitebun

Rabu, Oktober 27, 2010

Belajar Cakap Kenyah

Bahasa Kenyah pada umumnya ada berbagai-bagai bahasa seperti bahasa Kenyah Badeng, Lepo' Tau, Lepo' Kulit, Bakung, Sambub dan Sebagainya. Oleh kerana bahasa Kenyah ini mempunyai banyak cabang bahasa, konsonan dan sebutan, maka satu bahasa Kenyah baru telah diwujudkan oleh komiti2 yang telah dilantik iaitu mereka yang telah terlibat dalam penterjemahan kitab BM/BI ke Bahasa Kenyah. Selain itu, lagu nyanyian dan sebagainya telah diterbitkan dalam bahasa Kenyah yang baru iaitu seperti berikut;