Selamat Nai Meno' blog e'.

Selamat pegita ka-ang ilu Oko, Amai, We', Seken, Sadin, anak ngan Toyang alai layan, oban sokat nai meno' blog e' liwai ji. Ading-ading ake' ti tega tawai oban oba' nai naat kise' dau senorat e' ngan pepo pekimet ngan ne' dalem blog e' ji. Blog e' ji un kado' naen bahagian keneng poyan udip de' lapa, naat ne dau kidi ngan bada' boka un dau tira' de' sala' neng idi ngan kua' kua' pilu peteneng udip tega ka-ang ilu serepe' apan. Nyiau udip alai layan apan boka le tai petego' ca liwai laa limun kanan.

Tega Tawai.

Amaitebun

Jumaat, November 21, 2008

Tepun & Asat Buau Kenyah,Impan,Murut,Kelabit..

TEPUN KENYAH BADENG NGAN ASAT BUAU

UDIP KENA SONGAI PELEMPAM TANA’

SONGAI BIO’ PELEMPAM TANA’

8 OSA RE MUDIP LEPA SONGAI BIO’KE’ MUDUNG DULIT

KELONAN KADO’ TAI PETAT KUUN CA BUA’ ke' 3 ApauAPAU AE’ APAU SABEN APAU BAEN
(Impan Ka’ Mahakam) (Saben, Murud Kelabit, Lun Bawang) (Kenyah,Kayan,Punan,Penan)3 OSA RE MUDIP ABE’ KA’ BUA’ JA – 2 LAKI NGAN 1 LETO


LAING + AKA LOREK (BALI)

LOREK AKA

APUI

LENJAU

MASING

BATANG

BATU

BATANG

SUUH

LENJAU
SULING UCHAT (Leto ading Lenjau)
Un ca anak tua’ (Laing Suling)ngan Lenjau oja pule’ oban kerana sala’ isu je' leto pule' ia.


LAING SULING
(Badeng, Lepo’ Jamuk, Lepo’ Agak)
BAWE’(Leto kedua Lenjau Suuh)
Un 9 re anak Lenjau Suuh ngan Bawe';
1. JILING – Badeng, Jamuk, Lepo’ Agak
2. AJAN – Lepo’ Tau
3. MADANG – Lepo’ Tepu
4. OLAU – Oma’ Alim
5. JANGIN – Lepo’ Timai ngan Lepo’ Laang
6. UCHAT – Badeng
7. LAHANG – Kayan
8. APUI – Lepo’ Tukung
9. LALO’ – Lepo’ Maut


BUAU 2 KELUP


1. PELENJAU JALONG Tai ka’ Lg Akah(Oma’ Bakah) (Kenyah)
2. PONGAU JALONG Tai ka’ Alo Nyiwan JAMUK
(Anye’ Laing)


2a. TAI KA' MATARANG INDONESIA -oban du napa ida de' sakit tai buau ka' Jamuk.
(Temudang Ului)

ALO DODA -Lepo' Mpo' & Tukung Julut
(Bato’ Tingau)

BATU TOBEN
(Kenyah Jamuk) JAMUK
TUKUNG JULUT (Lenjau Anye’)
(Selung Bilong)
(Lenjau Laing)

IUT MALONG & ALO TEMENGGANG (OMA' ABUNG) (Ingan Lajan)

CEN JAMUK, Jonan Ngkin 16 osa tai madang ka’ Data Piah, Lg. Badeng Boleng Usa
(Kecamatan Pejungan Tanjung Selar Indonesia)


ALO IWAN
(Lg Badeng Boleng Osa)

Tading badeng un Adet

Lepo’ Petat 3

1.IUT ALO BADENG(Taja Ungau)
2. APAU BONYAU (Lusat Anye’)
3. IUT IWAN + LEPO’ TEPU (Ncuk Saging)LG WIN (Sg. WIN)


IUT MALONG
(Uma’ Abung)
IUT TELANG USAN
ALO TEMENGGANG
(Ingan Lajan)APAU PELIRAN
(Usun Apau)KA LAEH
(Paran Anye’)


LG AMPAN LAING
(Ngau Ngerung)
(Lang Langet)


LOLAU MABO
(Papui Anye’)

LG TEMADAU

APAU UBI

LG SUUN

LG TAA
(Paran Anye’)

APAU BONYAU
(Taja Ungau)


LIDUNG KAPUN

LG SETUNG
Kelap Ayau Cen Lidung Jelo
LG BENALUI
(Tasek Balan)

ABA’ TELANG USAN
(Tasek Balan)

LG TEBOKEN
(IUT TELANG OSAN)(Bilong Lusat)
IUT PURAU
(Tugau Ajang)
(Bangsa Lio’ Mato)

LG SETUNG

LG CA’

LG BAU

LG SG NAGA

ALO KAYAN
(Lg Boi)

LG PAMPONG

LG BENAMPAN
(Temekajan)

LIDUNG JELO
(Lepo’ Bio’)

LG SENAI
Bersambung..............

Selasa, November 18, 2008

Kenyah Badeng Lg. Dungan 1983


Gaban ji bada' kise' Kenyah Badeng merayakan Hari Krismas 1983 ke' Long Dungan, Belaga. Kelonan ki lepa kado' pabe' ida melera nting Gereja oban pana ngan pese'.

Perayaan Krismas dalau ji un bangen ale' ngan un pe du betanding nyanyi Rohani.

Kata adung ke' Gereja dalau ji re jane laki cen beseh ngan leto cen beseh.