Selamat Nai Meno' blog e'.

Selamat pegita ka-ang ilu Oko, Amai, We', Seken, Sadin, anak ngan Toyang alai layan, oban sokat nai meno' blog e' liwai ji. Ading-ading ake' ti tega tawai oban oba' nai naat kise' dau senorat e' ngan pepo pekimet ngan ne' dalem blog e' ji. Blog e' ji un kado' naen bahagian keneng poyan udip de' lapa, naat ne dau kidi ngan bada' boka un dau tira' de' sala' neng idi ngan kua' kua' pilu peteneng udip tega ka-ang ilu serepe' apan. Nyiau udip alai layan apan boka le tai petego' ca liwai laa limun kanan.

Tega Tawai.

Amaitebun

Rabu, Julai 01, 2009

Pesta Kebudayaan Borneo/ Borneo Cultural Festival (BCF) 2009

Pesta Kebudayaan Borneo jane ca Pesta Budaya je' Majlis Perbandaran anjur singket oman dengan kerjasama kem. Pelancongan dan Kem. Kebudayaan, Kesenian Malaysia.
Oman 2009 ji, tanggal 3-11hb Julai ji du nading ti ka' Dataran Merdeka Sibu.

Dalem pesta ji, mung bangsa ka' Borneo ala' bahagian dalem Pesta ji. Asalkan ilu sokat tai ngan nak persembahan. Un ilu Kenyah Badeng ilu melalui Orang Ulu tua' oban melalui Persatuan Orang Ulu tua' ilu sokat tai keja. Ilu ka' Sibu, ilu ne je' man OUNA ji kaie ngan juko' maen teka' ke' mita eh e' je' ilu ke cuk tai ti persembahan.
Ngan laa, bajet untuk persembahan nta pe kumin kado' ida nak juko' le nta sokat nepai du cen oma' te. Juko' oman ji boka eh e' kelo' nai nak persembahan dalem Malam Kebudayaan Dayak keja oo tega pe mita En. Lade' Kulong ngan ake' lo'te.

Gaban je' ake' pelua' se' ja' kempau ja ja ne BCF oman 2008. Ake' dalau ja re sebagai Liaison Officer tua'/Pegawai pengiring ida de' nai cen Indonesia. Antara tugas e' keja ja ne tai ngkin ida latihan, oman ka' restoran ngan tai ngkin ida melawat seluruh Sibu.
Pala' ilu mung de' un bien nai melawat Sibu oman ji nai ne dalau g oo oban PM pe nai dalau ja oo utk merasmikan BCF 2009 ka' Dataran Sibu.