Selamat Nai Meno' blog e'.

Selamat pegita ka-ang ilu Oko, Amai, We', Seken, Sadin, anak ngan Toyang alai layan, oban sokat nai meno' blog e' liwai ji. Ading-ading ake' ti tega tawai oban oba' nai naat kise' dau senorat e' ngan pepo pekimet ngan ne' dalem blog e' ji. Blog e' ji un kado' naen bahagian keneng poyan udip de' lapa, naat ne dau kidi ngan bada' boka un dau tira' de' sala' neng idi ngan kua' kua' pilu peteneng udip tega ka-ang ilu serepe' apan. Nyiau udip alai layan apan boka le tai petego' ca liwai laa limun kanan.

Tega Tawai.

Amaitebun

Khamis, Mac 12, 2009

Selukung

Selukung merupakan pengoman asal le kenyah. Mengikut dau kelonyai kelonan Lata', Selukung ji memang telah wujud cen asen tepun le kena songai pelempam tana' ka' Borneo. Singket du ngeramei samada ramei oman anak, senguyun nogan, ramei Ngalang, ramei oo Ajau, ramei pekancet Sakai ngan ramei adet-adet bungan ngan de' ca, memang ida meseti oyan selukung adut ngan jenai.
Un udip naki odai, lebo le se' ketai pengoman le ji tai ilu lopau. Sedangkan pengoman ji sedap ale' oman ngan pun ngan tun lia. Nta pe pengoman ji pemabuk ilu, oban yu le tai leko pobo e. Un sang ji, nta pe maen ketai mita ji pe. Kumin pe du tai mita babui peh nco pe co' tai du ngan maen ngena kenai asat re. Boka nta pe tega pe ilu mola sang di kata kebun le apan bila un ramei ca liwai laa ilu nyeng ala' ka ngan sokat pe ilu pebeli e medu dalau ja.
Juko' le koma dau bokan selukung tua' ilu un tai lopau, anyeh, tepakeh, adut, borak meh ngan kado' de' ca laa ilu nta oba' oyan. Boka le nta pobo pengoman le di mung nta majan kira-kira 10 oman te' tai ti nta ne anak le tisen pengoman di oo. Ida koma pengoman lepo' du ne di oo. Jadi nading cen ilu naki, boka un Ramei Krismas, Ramei oo Ajau ngan Ramei Kebana, petenup ne pengoman di me sakai ngan Keluarga le. Bokan ja tua' boka re pemungmana Keluarga, Harijadi ngan de' ca tega pe puwai pengoman le ji apan e nta tai damo.
Tega Tawai.

Selasa, Mac 10, 2009

Ala' Cuti

Oma kata le tai ala' padai, Timun ngan kojau

Dalem kesibukan le kerja, ilu de' kerja ke' alo' di, amat perlu ale' le ala' masa cuti tai pedena' tawai ngan pesalau ilu terutama tempat-tempat kata le piat dalau Bojang ngan zaman anak-anak le (Cuti-cuti Malaysia dau alo' kidi). Ilu tai cuti nta semesti ilu perlu sin ale'. Ilu tai jane ka' oma toa le, tai mita atuk ka' daleh le nyenang zaman remaja le atau tai nyenang ngan senganak le kata re kerja ke ngan tai todo camping atau tai majau ngan toa le.

Dalem masa ca oman ilu harus ala' baat keneng keluarga le terutama toa le tai cuti ramei ca cth Krismas, Kebana ngan cuti mateng ala' masa tai meno' toa le pentung tai nyenang ngan re. Ilu mudip ka' alo' ne memang ilu nta perasan memang majan ale' ne ilu ala' masa mudip ka' alo' ne berbanding toa le. Juko' e' kuma dau mesti ala' masa tai nyenang terutama masa cuti Sekolah anak-anak ngan hujung ngan pertengahan tahun.

Juko' alo' kuma dau " banyak lagi untuk dilawati, ngan banyak lagi untuk diterokai". Jadi un pah pe ilu ke pegayeng-pegayeng ngan nta nawai tai meno' toa ngan senganak le. Nak pe kumin jaat dau senganak le ke' ilu, ja makna e ida masih ala' baat kilu ngan un tanggungjawab re ke' ilu. Ayen leko talipon ngan hubungi ida kata le pepeno' ngan oyan rancangan je' tiga kata le tai mengeratkan tali persaudaraan kata le. Ayen koma dau de' ia re nyat sin kilu oo ngan pekatuk ilu oo" ayen meka dau. Ala' ne fikiran je' positif ngan pikin cara minda kelas pertama uko' baen dau alo' re. Juko' meka ala' ne masa tai cuti ngan senganak le ngan tai pesalau kimet le cen kesibukan kota. Tega tawai