Selamat Nai Meno' blog e'.

Selamat pegita ka-ang ilu Oko, Amai, We', Seken, Sadin, anak ngan Toyang alai layan, oban sokat nai meno' blog e' liwai ji. Ading-ading ake' ti tega tawai oban oba' nai naat kise' dau senorat e' ngan pepo pekimet ngan ne' dalem blog e' ji. Blog e' ji un kado' naen bahagian keneng poyan udip de' lapa, naat ne dau kidi ngan bada' boka un dau tira' de' sala' neng idi ngan kua' kua' pilu peteneng udip tega ka-ang ilu serepe' apan. Nyiau udip alai layan apan boka le tai petego' ca liwai laa limun kanan.

Tega Tawai.

Amaitebun

Rabu, Ogos 12, 2009

NGEMADING PESTA KEBANALepa Ramei Kebana 2009 je' lapa re, ake' un dado' ale' pekimet keneng ramei Kebana ilu. Oban yu? Oban kado' palai nta puas hati terutama penglibatan kaum wanita dalem permainan. Ntaun masa ilu nak mida ke main. Meka pe sukaneka nta un masa ke ti e. Pekenaen perkara de' ake' ngimet ja ne.

1. Kumin se' le ke membahagikan masa keramaian ji dalem masa je' boet (3 tau ja) apan mung lapisan umur sokat terlibat dalem aktiviti yang dianjurkan.

2. Kumin se' le ke mewujudkan satu permainan utk kaum wanita apan re un ala' bahagian dalam permainan Kebana je' patut ilu ti.

3. Kumin se' le ke memperkenalkan main asal le apan ne nta tai damo uko' baen kancet,main asim, main Asing, Kidiu, main metung wai, payo' osa ka' songai ngan naen-naen de' ca.

4. Yu tau bolan ngan masa je' tega kata le keti ji.

5. Midan masa kata le ke petira' mung?

Dalem se' penaat e', ake' ngio' memang maen ale' lo'te ke bahagi masa di mung lo'te dalem telu atau pat tau ja. Jadi, dalem pikin e naki, perlu ale' le ke bahagi masa waktu pesta Kebana ji uko' baen meki;

1. Pesta Kebana - 1-3 Jun tiap2 tahun. Permainan je' ilu ti jane Bolasepak Lelaki, Wanita ngan Persembahan Kebudayaan tua'.

2. Ramei Oo Ajau - Bulan Mei tiap2 tahun.
Aktiviti - Petira' Kebana, kaunseling, kemajuan, pendidikan, peluang pekerjaan ngan de' ca,
Permainan- Pertandingan Main Asing, Kidiu, metung wai, payo' ujo, payo' osa ngan main asal de' ca. -

Kebudayaan - Ratu Kebana ngan pertandingan Kancet datun julut, kancet lasan ngan pertandingan ngale'.

Boka tepat un kado' idea ngan cadangan lain boleh ilu kongsi e kaie apan le ngkin perkara ji ke' peringkat Mesyuarat Agung tahunan Kebana je' kenai.

Tega Tawai.