Selamat Nai Meno' blog e'.

Selamat pegita ka-ang ilu Oko, Amai, We', Seken, Sadin, anak ngan Toyang alai layan, oban sokat nai meno' blog e' liwai ji. Ading-ading ake' ti tega tawai oban oba' nai naat kise' dau senorat e' ngan pepo pekimet ngan ne' dalem blog e' ji. Blog e' ji un kado' naen bahagian keneng poyan udip de' lapa, naat ne dau kidi ngan bada' boka un dau tira' de' sala' neng idi ngan kua' kua' pilu peteneng udip tega ka-ang ilu serepe' apan. Nyiau udip alai layan apan boka le tai petego' ca liwai laa limun kanan.

Tega Tawai.

Amaitebun

Selasa, September 30, 2008

Lambang Tradisi Kenyah Badeng

Ca Lambang Yu ji bagi ilu Kenyah Badeng?Gambar menunjukkan satu replika Burung Enggang yang hinggap di atas sebuah "Tajau". Burung Enggang ini ada memegang sebilah parang dan dihiasi dengan pelbagai hiasan manik. "Tajau" tersebut juga ditutupi rapat, dirantai dengan besi dan dibungkus dengan kemas dengan pelbagai hiasan manik. Apakah kandungan Tajau tersebut? dan apakah makna semua ini?

Dalau du Pesta Kebana ke' Long Busang tahun 2006 re, De' Lata' mengin du Petira ka' Oseh Bio'. Un ca kelainan se' ilu taan ka' belua' tengkan. Idi ne Temenggang ja' dalem gambar ji. Un dau de' Lata' keja balo' oban ja ca lambang ilu Kenyah Badeng ne. Un dau ja bana re bekading re, Temenggang ja jane Paren lepo' ilu atau Pemimpin le. Tega poyan, tega layan keta ia oban lepo' pobo ngan mepo ia dalem se' semantet te ngkin lepo' ilu mudip. Kengkeh-kengkeh ketai e ngkin ilu buau meta tana' tega ilu baya' ia oban un ca baing ka ujo' temengang ja melambangkan man ne mada janan me lepo' ilu tai meta oman, meta baie ngan ngkin du buau. Un Tajau je' ke' nta' ia ja melambangkan mung berua lepo' ilu un dalem ja. Mung Lepo' ilu bersekutu ngan bersatu dalem tajau ja nta sokat metat lepo'. Juko' du mekep dalip ngan meka man besi tajau ja apan ntaun eh e' tai kelap ngan metat senganak le. Jadi, Temengang ja ole sebagai pemimpin le ketai ngkin ilu ke' ca tempat ngan mung lepo' le ke baya' dau tira' e.
Singket ca ke petira' bekading re, ida oman jakan ngan de' Paren ading petira' oja de' Ola'.Kalung Udo' Tapeh ngan Bak Anak.

Kalung Udo' ji jane ca hasil seni lepo' ilu Kenyah Badeng. Bekading re, Udo' melambangkan ca Aren me ca kelonana. Naki odai Udo' bukan hanya untuk kelonan Paren tua' le. Du oyan Udo' oban kado' tujuan, udo' me de' matai, udo' alut, udo' tapeh, udo' bak, udo jeman pat wai, belanyat ngan naen-naen de' ca.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan